بولتن اقتصادی
1399/08/27
23:04
مردم در حال بازگشت به بورس هستند مهدی ساسانی کارشناس بازار بورس: 🔹ما وقتی روند ورود و خروج نقدینگی از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را در ...

مردم در حال بازگشت به بورس هستندمهدی ساسانی کارشناس بازار بورس:


🔹ما وقتی روند ورود و خروج نقدینگی از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را در یک هفته گذشته بررسی میکنیم، میبینیم که این سرمایه ها به سمت بازار سرمایه در حال جایجایی است.🔹نکته بعدی تزریق سرمایه جدید حقیقی ها به بازار است که فقط در امروز به میزان ۸۵۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار توسط حقیقی ها بودیم و این نشان دهنده برگشتن توجهات به بازار سرمایه و نویددهنده روزهای خوبی در آینده است./جی پلاس

انتهای خبر

0
0