اقتصاد آنلاین
1400/03/03
14:25
📌ارزش سهام عدالت من (۳خرداد ماه) 🔹ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۶درصد کاهش یافت. 🔹ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدال...

📌ارزش سهام عدالت من (۳خرداد ماه)🔹ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۶درصد کاهش یافت.


🔹ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۴هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسید.


🔹ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۲هزار تومان رسیده است.
انتهای خبر

0
0