بولتن اقتصادی
1400/03/02
15:44
تجارت ایران و ترکیه 53 درصد رشد کرد طی فصل نخست ۲۰۲۱ تجارت کالایی ایران با ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد یافته است.

تجارت ایران و ترکیه ۵۳ درصد رشد کردطی فصل نخست ۲۰۲۱ تجارت کالایی ایران با ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد یافته است.

انتهای خبر

0
0