نوآوران امین
1399/08/25
16:36
سایپا دیزل(#خکاوه) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 23 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ...

سایپا دیزل(#خکاوه)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۲۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۲۰۵,۹۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۹۲۸,۷۵۷ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۴۷ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۶۱۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0