پلکان بورس
1399/11/07
20:47
📌تزریق بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید توسط حقوقی ها بیشترین ورود پول حقوقی (خروج حقیقی) : خودرویی، سرمایه گذاری، بانکی، چند رشته ای صنعتی...

📌 تزریق بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید توسط حقوقی هابیشترین ورود پول حقوقی (خروج حقیقی) :خودرویی، سرمایه گذاری، بانکی، چند رشته ای صنعتی، فرآورده های نفتی، شیمیایی و فلزیبیشترین ورود پول حقیقی (خروج حقوقی) :خرده فروشی، فعالیت های هنری، ماشین آلات و تجهیزات، کاشی و سرامیک، استخراج زغال سنگ و محصولات چوبی
http://T.me/pelekanbourseانتهای خبر

0
0