پایگاه خبری انتخاب
1399/08/26
21:43
♦️ کابوس خودکشی سریالی دانش آموزان؛ این بار در رامهرمز ♦️ فشار جامعه چگونه به کودکان و نوجوانان رسیده؟ ♦️ برای ۳ میلیون دانش آموز محروم از آموز...

♦️ کابوس خودکشی سریالی دانش آموزان؛ این بار در رامهرمز♦️ فشار جامعه چگونه به کودکان و نوجوانان رسیده؟♦️ برای ۳ میلیون دانش آموز محروم از آموزش آنلاین، چه کرده ایم؟/انتخابجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SCN


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0