تکسهم ۹۸
1400/03/03
09:28
احتمالا این بستن ها بخاطر بازگشایی بانکه ملت هستش که به تنهایی بیاد و بازار رو ه خاک و خون بکشه

احتمالا این بستن ها بخاطر بازگشایی بانکه ملت هستش که به تنهایی بیاد و بازار رو ه خاک و خون بکشه


انتهای خبر

0
0