بورس۲۴
1402/05/25
14:41
«کنگار» در خصوص صورت های مالی توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه در خصوص بندهای گزارش حسابرسی شده صورت های مالی توضیحاتی ارائه نمود.

«کنگار» در خصوص صورت های مالی توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه در خصوص بندهای گزارش حسابرسی شده صورت های مالی توضیحاتی ارائه نمود.

سی
انتهای خبر

0
0