بهنام صمدی
1401/01/23
08:34
اگه وزارت نفت گاز داره به پتروشیمی میانکاله بده پس چرا نیروگاه نکا چند کیلومتر اون طرف‌تر ۶ ساله گاز نداره و با سوزوندن مازوت منطقه رو آلود میکنه؟!...

اگه وزارت نفت گاز داره به پتروشیمی میانکاله بده پس چرا نیروگاه نکا چند کیلومتر اون طرف‌تر ۶ ساله گاز نداره و با سوزوندن مازوت منطقه رو آلود میکنه؟!


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0