کانال کدال
1400/09/10
21:44
📊 نماد : شتولی 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 🏭 شرکت : تولی پرس ✍🏻 ...

📊 نماد : شتولی📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🏭 شرکت : تولی پرس✍🏻 عنوان موضوع افشاء: نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه بشرح :


تقاضای انحلال طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت که دادگاه صرفا با توجه به سرمایه ثبتی شرکت رای صادر نموده است.📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شتولی #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0