بورسینه
1400/03/03
13:38
📌ارزش سهام عدالت من (۳خرداد ماه) 🔹ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۶درصد کاهش یافت. 🔸 ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدال...

📌 ارزش سهام عدالت من (۳خرداد ماه)🔹ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۶درصد کاهش یافت.


🔸 ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۴هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسید.


🔹ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۲هزار تومان رسیده است.
انتهای خبر

0
0