بهنام صمدی
1399/08/27
17:49
در این ۳ ماه به وضوح در اطراف خود دیدید که از سود کردن شما در #بورس ناراحت و برای زیان شما سوت و کف می‌زنند! پس هیچ کسی جز خودتان دلسوز سرمایه شما...

در این ۳ ماه به وضوح در اطراف خود دیدید که از سود کردن شما در #بورس ناراحت و برای زیان شما سوت و کف می‌زنند!پس هیچ کسی جز خودتان دلسوز سرمایه شما نیستبرای موفقیت در بازارهای مالی به خودتان متکی باشید وگرنه حتی دوست نزدیکتان سهم در پاچه شما می کند چه برسد به دولت!


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0