تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/25
19:13
#خبر_مؤثر احتمال تصویب FATF در صورت لغو تحریم‌ها مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی: اگر شاهد بودیم که FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری‌های ...

#خبر_موثراحتمال تصویب FATF در صورت لغو تحریم‌هامالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی: اگر شاهد بودیم که FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران در عرصه جهانی شده است، این احتمال وجود دارد که این موضوعات را با همان شروط ثابت تحت بررسی مجدد قرار بدهیم تا بتوانیم این موانع را برطرف کنیم. البته همه این موارد بستگی به آن دارد که تحریم‌ها لغو شده و آمریکا برجام را دقیقا و بدون قید و شرط اجرایی کند.


@Mr۱bourse

انتهای خبر

0
0