کدال۳۶۰
1401/03/04
20:01
#فنورد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت نورد و توليد قطعات فولادي - نماد: فنورد 1401-03-04 20...

#فنورد


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت نورد و تولید قطعات فولادی - نماد: فنورد۱۴۰۱-۰۳-۰۴ ۲۰:۰۱:۲۵ (۸۸۷۷۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0