بتاسهم
1399/08/25
08:33
همتی رییس اداره صادرات بانک مرکزی را برکنار کرد رییس کل بانک مرکزی در حکمی، حسین چرخ انداز را بعنوان رییس اداره صادرات بانک مرکزی منصوب کرد. همتی...

همتی رییس اداره صادرات بانک مرکزی را برکنار کردرییس کل بانک مرکزی در حکمی، حسین چرخ انداز را بعنوان رییس اداره صادرات بانک مرکزی منصوب کرد.همتی در حکمی، حسین چرخ انداز را جایگزین صمد کریمی در اداره صادرات بانک مرکزی کرد./ مهر

انتهای خبر

0
0