بولتن اقتصادی
1400/03/02
15:45
هزینه‌‌های اساسی یک خانوار چهار نفره در ماه به بیش از ۶.۸ میلیون تومان رسید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد میزان افزایش هزینه خوراکی...

هزینه‌‌های اساسی یک خانوار چهار نفره در ماه به بیش از ۶.۸ میلیون تومان رسیدمرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد میزان افزایش هزینه خوراکی‌ها در سال گذشته ۷۰ درصد بوده و هزینه اساسی زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه به شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

انتهای خبر

0
0