مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه
1402/07/30
21:09
#بررسی_گزارش_کدال #غمارگ ⚠️ سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است. ✅ شرکت مارگارین در دورۀ نه ماهه تنها 10 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل ...

#بررسی_گزارش_کدال #غمارگ⚠️ سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است.✅ شرکت مارگارین در دوره نه ماهه تنها ۱۰ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل ۱۱ ریال برای هر سهم است. شرکت دوره مشابه سال مالی گذشته را با ۲۵۱ میلیارد تومان زیان خالص پشت سر گذاشته بود.✅ درآمد این دوره قریب به ۲.۴ همت است و در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل ۷۵ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در نیمه سال مالی قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره ۱۰.۱ درصد بوده و ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.✅ درآمد شرکت در فصل تابستان ۸۹۷ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به فصل بهار ۲۵ درصد رشد نشان می دهد. اما حاشیه سود ناخالص این فصل ۶.۱ درصد بوده که ۲.۷ واحد درصد کاهش یافته است. غمارگ به ازای هر سهم در زمستان ۵۱ ریال سود و در بهار ۲۲ ریال زیان کنار گذاشته بود که در تابستان به ۱۸ ریال زیان رسیده است.📉 آخرین قیمت سهم ۱۸۷۱ ریال است و از زمان بازگشایی نماد در بازار پایه در ابتدای مهرماه، ۱۱ درصد کاهش داشته است...ava.agah.com


@Agahmoshaver

انتهای خبر

0
0