موج مثبت Positive Wave
1400/03/02
13:25
وزیر نیرو: با درخواست رییس‌جمهور قیمت برق در زمان خاموشی رایگان شد. 😁😁😁

وزیر نیرو: با درخواست رییس‌جمهور قیمت برق در زمان خاموشی رایگان شد.😁😁😁

انتهای خبر

0
0