بولتن اقتصادی
1399/08/25
17:02
تشریح نحوه لغو فروش سهام عدالت 🔹امکان حذف سفارش سهام عدالت بیش از ۱۰ روز است که فراهم شده و سهامدارانی که از طریق بانک‌ها یا کارگزاری‌ها اقدام به ...

تشریح نحوه لغو فروش سهام عدالت🔹امکان حذف سفارش سهام عدالت بیش از ۱۰ روز است که فراهم شده و سهامدارانی که از طریق بانک‌ها یا کارگزاری‌ها اقدام به فروش سهام خود کرده بودند، می‌توانند نسبت به حذف آن اقدام کنند.🔹این افراد باید توجه داشته باشند که در صورت عدم مراجعه به درگاه‌های بانک و کارگزاری، چنانچه سفارش فروش خود را ثبت کرده باشند، سهام عدالت آن‌ها فروش خواهد رفت./ ایسنا

انتهای خبر

0
0