مجید سلطانی
1400/03/02
22:21
نظام ضد پولشویی در دنیا، اجازه رشد به ارزهای دیجیتال غیر متمرکز را نخواهد داد. رشد، منظورم رشد قیمتی نیست، رشد یعنی شکوفایی و به کارگیری رسمی این ا...

نظام ضد پولشویی در دنیا، اجازه رشد به ارزهای دیجیتال غیر متمرکز را نخواهد داد. رشد، منظورم رشد قیمتی نیست، رشد یعنی شکوفایی و به کارگیری رسمی این ارزها. این چیزیست که بارها گفتم. با سطح کمی از بهره عقلی هم میشه این را فهمید! که این سیستم فعلی تمام قوانین و نظامات دنیای مترقی را تهدید خواهد کرد! آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، خلق ارزهای دیجیتال توسط دولتها خواهد بود با ضوابط و قواعد خودش!


انتهای خبر

0
0