بتاسهم
1399/08/26
15:56
شرکت "مدرنا" اعلام کرد واکسن تولیدی تا 94.5 درصد در پیشگیری از کرونا موثر بوده است

شرکت "مدرنا" اعلام کرد واکسن تولیدی تا ۹۴.۵ درصد در پیشگیری از کرونا موثر بوده است


انتهای خبر

0
0