وارن بافت
1400/03/04
07:10
امریکا: امیدواریم در دور پنجم شاهد بازگشت به برجام باشیم رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در وین: آخرین دور مذاکرات با ایران در وین سازنده بود و شا...

امریکا: امیدواریم در دور پنجم شاهد بازگشت به برجام باشیمرابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در وین: آخرین دور مذاکرات با ایران در وین سازنده بود و شاهد پیشرفت محسوسی بود. امیدواریم که دور پنجم مذاکرات امکان بازگشت متقابل توافق هسته ای را فراهم کند.انتهای خبر

0
0