دنیای اقتصاد
1402/08/09
12:04
عادی‌انگاری زیان دولتی‌ها 🔹 بررسی ‏ها از صورت‏های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‏دهد که زیان شرکت‏ هواپیمایی ایران، به نیم‌همت رسیده و ملی پست ایران ...

عادی‌انگاری زیان دولتی‌ها🔹 بررسی ها از صورتهای مالی شرکت‌های دولتی نشان میدهد که زیان شرکت هواپیمایی ایران، به نیم‌همت رسیده و ملی پست ایران و ایرنا زیاندهتر شده‌اند.🔹 در مقابل، شهرفرودگاهی امام خمینی، خدمات هوایی پست و سازمان مدیریت صنعتی با رشد دوبرابری سود نسبت به سال۱۴۰۰ همراه شدند. وضعیت ۶بانک دولتی نیز مورد واکاوی قرار گرفت.🔻در این گزارش به بررسی گزارش‌‌‌های منتخب شرکت‌های دولتی اشاره شده است...👇🔗 اینجا بخوانید#دنیای_اقتصاد #صورت_های_مالی #کدال #بورس #سهام #سود #زیانکانال رسمی روزنامه دنیای اقتصادانتهای خبر

0
0