پارسیس تحلیل
1399/08/27
18:00
#اختصاصی #خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته چهارم آبان 1399 به 403 میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#اختصاصی #خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته چهارم آبان ۱۳۹۹ به ۴۰۳ میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0