پارسیس تحلیل
1400/03/03
15:20
امروز نسبت خروج پول به ارزش معاملات خرد در حدود 37 درصد بوده است. کانال تحلیلی پارسیس

امروز نسبت خروج پول به ارزش معاملات خرد در حدود ۳۷ درصد بوده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0