کدال۳۶۰
1400/07/20
12:20
#کنگار آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه 1400-07-20 12:20:00 (804946) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal36...

#کنگار


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه۱۴۰۰-۰۷-۲۰ ۱۲:۲۰:۰۰ (۸۰۴۹۴۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0