آواتحلیل
1399/10/07
10:07
#بررسی_گزارش_کدال #دعبید 📌 دعبید با فروش ۱۵۲ میلیارد تومانی آذر ماه، جمع فروش سال مالی ۱۳۹۹ را به ۱۴۷۸ میلیارد تومان رساند. فروش شرکت در سال مالی...

#بررسی_گزارش_کدال #دعبید📌 دعبید با فروش ۱۵۲ میلیارد تومانی آذر ماه، جمع فروش سال مالی ۱۳۹۹ را به ۱۴۷۸ میلیارد تومان رساند. فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، ۹۳۹ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0