آرین تریدر
1399/05/24
18:58
🔷🔸 #مهم 👂شنیده میشود ⬇️⬇️ #فایرا : شنیده میشود فایرا از محل افزایش قیمت جهانی آلومینیوم و افزایش 23 درصدی فروش داحلی با رشد سودآوری در گزارش جدید ...

🔷🔸 #مهم


👂شنیده میشود ⬇️⬇️


#فایرا : شنیده میشود فایرا از محل افزایش قیمت جهانی آلومینیوم و افزایش ۲۳ درصدی فروش داحلی با رشد سودآوری در گزارش جدید همراه شده و میتواند تعدیل مثبتی تا ۳۰ درصدی را داشته باشد.انتهای خبر

0
0