بتاسهم
1399/10/07
15:45
#دجابر در اذر 342 میلیارد ریال ، ابان 326 و در مهر 386 میلیارد ریال فروش داشته و جمعا به عدد 2644 میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه قبل این عد...

#دجابر در اذر ۳۴۲ میلیارد ریال ، ابان ۳۲۶ و در مهر ۳۸۶ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا به عدد ۲۶۴۴ میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۷۲ میلیارد ریال است


انتهای خبر

0
0