شکارچی سهام
1399/08/27
11:32
بازار کمی شل کرده اما جای نگرانی برا سهمهاز معرفی شده در کانالمون نیست 😘😘

بازار کمی شل کرده اما جای نگرانی برا سهمهاز معرفی شده در کانالمون نیست


😘😘انتهای خبر

0
0