موج مثبت Positive Wave
1400/03/03
14:33
⭕️ سرمایه‌گذاری در صنعت برق از نیازهای ضروری کشور است اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری: سرمایه‌گذاری در صنعت برق یک نیاز ضروری برای کشور است...

⭕️ سرمایه‌گذاری در صنعت برق از نیازهای ضروری کشور استاسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری:سرمایه‌گذاری در صنعت برق یک نیاز ضروری برای کشور است، خاموشی‌های چند روز اخیر یک هشدار بود تا با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش دهیم.امیدوارم با لغو تحریم‌ها، فضایی مناسب ایجاد شود تا وضعیت دانشگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی مراکز آموزشی ارتقا پیدا کند./ ایرنا

انتهای خبر

0
0