سیگنال طلایی
1399/08/28
08:42
صعود بزرگی برای بورس رقم خواهد خورد سقف قبلی را در ۲.۱۰۰.۰۰۰خواهد زد #بازار #صعودی

صعود بزرگی برای بورس رقم خواهد خورد


سقف قبلی را در ۲.۱۰۰.۰۰۰خواهد زد


#بازار #صعودیانتهای خبر

0
0