سیگنال طلایی
1399/08/27
17:19
دژپسند؛ وزیر اقتصاد پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس: گزارش تفصیلی وزارت اقتصاد درمورد عملکردی بورسی به طور مستقل به مجلس داده می شود. بازار سر...

دژپسند؛ وزیر اقتصاد پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس:گزارش تفصیلی وزارت اقتصاد درمورد عملکردی بورسی به طور مستقل به مجلس داده می شود.بازار سرمایه با توسعه قابل توجهی در زمینه میزان ذینفعان و ابزارهای مورد استفاده همراه شده است.

انتهای خبر

0
0