بهنام صمدی
1400/03/03
16:48
رسیدیم به روزهای پایانی دولت روحانی و همچنان شاهد سقوط آزاد #بورس هستیم همه فعالان اذعان دارند که عده‌ای با دستکاری برخی نمادها بازار رو با زور ب...

رسیدیم به روزهای پایانی دولت روحانی و همچنان شاهد سقوط آزاد #بورس هستیمهمه فعالان اذعان دارند که عده‌ای با دستکاری برخی نمادها بازار رو با زور به پایین هدایت می‌کنند


بعد از ۹ ماه سقوط هنوز ۴۰۰ نماد صف فروش هستند؛ ادامه اصلاح در بسیاری از نمادها توجیه نداره


#ریزش_دستوری_بورس


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0