کدال۳۶۰
1400/08/01
15:30
#وسخراش اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی ▪️ شرکت سرما...

#وسخراش


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
▪️ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۳۲۴ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸۴,۰۸۱ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «وسخراش» با سرمایه ثبت شده ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۲,۲۵۱,۷۶۳ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۰-۰۸-۰۱ ۱۵:۳۰:۱۲ (۸۰۷۸۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0