کارگزاری سهام بارز
1399/08/27
12:49
#کاوه #بورس_کالا 5000 تن شمش بلوم با قیمت 9339 تومان عرضه و 4000 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#کاوه


#بورس_کالا


۵۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۹۳۳۹ تومان عرضه و ۴۰۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.
انتهای خبر

0
0