بورسینه
1400/03/02
12:48
📌نمای پایانی بورس امروز/ شاخص کل با افت ۲۰هزار واحدی به معاملات پایان داد 🔹 افت ۲۰هزار و ۴۲۱واحدی شاخص کل (۱.۸درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۱۰...

📌 نمای پایانی بورس امروز/ شاخص کل با افت ۲۰هزار واحدی به معاملات پایان داد🔹 افت ۲۰هزار و ۴۲۱واحدی شاخص کل (۱.۸درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۱۰۷هزار واحدی قرار داد.


🔹شاخص هم وزن یک درصد افت کرد.


🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود هزار و ۸۹۵میلیارد تومان رسید.


🔹بیش از ۶۳۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی


🔹رشد بیش از سه درصد ۲۰نماد و افت بیش از سه درصد ۴۱۳نماد
انتهای خبر

0
0