بولتن اقتصادی
1400/03/03
10:05
ذخیره برنج وارداتی کافی است مگر آنکه واردکنندگان بلایی سر آنها آورده باشند/ قیمت برنج در شمال کشور کمتر از ۳۰ هزار تومان است علی زاده شایق، دبیر ا...

ذخیره برنج وارداتی کافی است مگر آنکه واردکنندگان بلایی سر آنها آورده باشند/ قیمت برنج در شمال کشور کمتر از ۳۰ هزار تومان استعلی زاده شایق، دبیر انجمن برنج:🔹اظهارات انجمن واردکنندگان مبنی بر اتمام ذخایر برنج تا سه ماه آینده و تاثیر خشکسالی بر تولید تنها منجر به تشویش اذهان عمومی میشود.🔹با توجه به واردات بیش از نیاز در دهه ۹۰ برای ۴ تا ۵ سال آینده ذخیره کافی خواهیم داشت، مگر آنکه واردکنندگان برنج، بلایی سر برنج‌های وارداتی آورده باشند که ذخایر روبه اتمام باشد.🔹بنابر بررسی‌های صورت گرفته، حداکثر قیمت کنونی هر کیلو برنج در فروشگاه‌های بزرگ ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان است، در حالی که در استان‌های مازندران و گیلان قیمت هنوز به ۳۰ هزار تومان نرسیده است.

انتهای خبر

0
0