ایبنا
1400/03/03
14:22
📌ریزش شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۱۰۰ 🔹شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحدی معادل ۱.۱۰ درصد به یک میلیون و ۹۵ هزار و ۷۲۶ و...

📌 ریزش شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۱۰۰🔹شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحدی معادل ۱.۱۰ درصد به یک میلیون و ۹۵ هزار و ۷۲۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۷ واحدی به ۱۷ هزار و ۴۷۶ واحد رسید.🔸شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۴۹۹۹ واحدی معادل ۱.۲۹ درصد، عدد ۳۸۳ هزار و ۲۱۷ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش ۳۲۳۲ واحدی به رقم ۲۴۷ هزار و ۷۶۸ واحد رسید.https://www.ibena.ir/news/۱۲۴۲۷۵/انتهای خبر

0
0