تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/16
10:48
عبور از سقف و تاچ ۲ هدف تحلیل قبلی👆✔️ ارتقای حد زیان تا ۳ تومان #بپیوند @CMA_investment

عبور از سقف و تاچ ۲ هدف تحلیل قبلی👆✔️ارتقای حد زیان تا ۳ تومان#بپیوند


@CMA_investmentانتهای خبر

0
0