سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/25
09:59
📇 نماد: #کپارس 💸 حجم: حجم بیشتر از میانگین حجم 30 روز گذشته 🚦 وضعیت صف: سهم صف نیست. 📈 بازدهی یک هفته سهم: none 📈 بازدهی یک ماهه سهم: 27.55 📈 ب...

📇 نماد: #کپارس💸 حجم: حجم بیشتر از میانگین حجم ۳۰ روز گذشته🚦 وضعیت صف: سهم صف نیست.


📈 بازدهی یک هفته سهم: none


📈 بازدهی یک ماهه سهم: ۲۷.۵۵


📈 بازدهی سه ماهه سهم: ۴۱.۷۴〽️ قیمت آخرین معامله / قیمت پایانی:


۴.۵۱(۱۳۷۰۰۰) | ۰.۱۳(۱۳۱۲۶۰)🕴نسبت خریداران به فروشندگان: ۰.۵۵۶💵 سرانه خرید هر حقیقی: ۱۱۹۹.۶۶۳۹


💵 ورود پول حقیقی: -۸,۹۹۰ سهم👨💻 فروش حقوقی: ۰


👨💻 خرید حقوقی: ۸,۹۹۰💠 احتمال کد به کد: ۶ از ۴۷


💠 تعداد احتمالی کد به کد انجام شده: ۱۴


✨📡 •


📆 ۱۳۹۹-۰۸-۲۵ → ⏰ ۰۹:۵۹:۳۵🤖 Powered By حجم یاب

انتهای خبر

0
0