کدال۳۶۰
1399/08/25
11:04
#جم معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي جم - نماد: جم 1399-08-25 11:04:49 (691993) ➖➖➖➖...

#جم


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت پتروشیمی جم - نماد: جم۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۱:۰۴:۴۹ (۶۹۱۹۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0