مجید سلطانی
1399/10/08
10:24
اینکه که بازار نمی تونه یکدست حرکت کنه و صف خرید گروهی به معنی صف فروش گروه دیگریست، نشان از نبود پول و به تبع آن روند پایدار در بازاره! وفق دادن م...

اینکه که بازار نمی تونه یکدست حرکت کنه و صف خرید گروهی به معنی صف فروش گروه دیگریست، نشان از نبود پول و به تبع آن روند پایدار در بازاره! وفق دادن معاملات با این شرایط برای خیلی ها سخت است! بخصوص کسانی که سهامداری می کنند.


انتهای خبر

0
0