نوآوران امین
1399/08/27
12:41
صنعت و تجارت آداک(#وآداک) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 99 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با...

صنعت و تجارت آداک(#وآداک)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۹۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۶۸,۶۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۹,۲۶۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️شاهد تبدیل سود خالص به زیان خالص بوده ایم و تحقق زیان ۸۴۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0