بتاسهم
1400/03/04
11:32
#فخوز 10،000 تن شمش بلوم فولاد خوزستان در قیمت 125،978 ریال عرضه و 8،000 تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که 2.08% بالاتر از قیمت پایانی عرضه ...

#فخوز


۱۰،۰۰۰ تن شمش بلوم فولاد خوزستان در قیمت ۱۲۵،۹۷۸ ریال عرضه و ۸،۰۰۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که ۲.۰۸٪ بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبل در تاریخ ۲۸ اردیبهشت می باشد.انتهای خبر

0
0