مهدی رضایتی
1400/07/25
11:26
بهای تولید فولاد| نرخ انرژی اگر متد وبسایت Steelonthenet جهت محاسبه بهای تولید هر تن فولاد به روش قوس الکتریک را درست فرض کنیم، با مفروضات: قراض...

بهای تولید فولاد| نرخ انرژیاگر متد وبسایت Steelonthenet جهت محاسبه بهای تولید هر تن فولاد به روش قوس الکتریک را درست فرض کنیم، با مفروضات:قراضه ۴۸۰ دلاریگاز ۴۵ سنتیبرق ۲۲ سنتیبهای تولید هر تن شمش فولاد در اروپا به عدد ۷۷۷ دلار می رسد. نرخ فولاد در منطقه CIS در حال حاضر ۶۵۰ دلار است که بنظر می رسد با هزینه های تولید فعلی همخوانی نداشته باشد. جایگزینی آهن اسفجی با قراضه تقریبا همین مقدار بهای تمام شده خواهد داشت. بنظر می رسد دستکم برای بخشی از تولید کنندگان قیمت های فعلی توجیه نداشته و قیمت باید با نهاده های تولید تعدیل شود.هزینه گاز مصرفی در بخش فولاد سازی چندان زیاد نیست اما سهم بالایی از بهای آهن اسفنجی دارد که می تواند قیمت آنرا متاثر کند.#cash_costانتهای خبر

0
0