کانال افزایش سرمایه
1400/03/03
11:38
👆👈#حکشتی #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 16,393,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 5,167,000 میلیون ریال 🔰 درصد اف...

👆👈#حکشتی #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۵,۱۶۷,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۳۱٪📅 تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات و آورده نقدی ۵,۱۶۷,۰۰۰ میلیون ریال۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۱:۳۲:۱۶مشاهده اطلاعیه


، عرضه اولیه، پروکسی 👇

انتهای خبر

0
0