کدال۳۶۰
1401/01/28
12:30
#وسفارس اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان فارس ▪️ شرکت سرمایه گذار...

#وسفارس


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان فارس

▪️ شرکت سرمایه گذاری استان فارس در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱۱ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۵۹ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «وسفارس» با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۲,۹۹۷,۴۶۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۱-۲۸ ۱۲:۳۱:۰۴ (۸۷۰۳۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0