پایگاه خبری انتخاب
1399/08/28
09:12
♦️کیهان: شبکه چهار، از همکار ساواک و همراه منافقین ستایش کرد 🔹کیهان نوشت: شبکه چهار سیما در برنامه هنری خودش، به ستایش از شاعری پرداخت که بیش از ش...

♦️کیهان: شبکه چهار، از همکار ساواک و همراه منافقین ستایش کرد🔹کیهان نوشت: شبکه چهار سیما در برنامه هنری خودش، به ستایش از شاعری پرداخت که بیش از شعرش به خاطر فعالیت‌های سیاسی ناسالمش مشهور است!جزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SG۲


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0