بورس۲۴
1401/02/27
08:27
«حفاری» متوقف شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، نماد معاملاتی شرکت حفاری با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

«حفاری» متوقف شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، نماد معاملاتی شرکت حفاری با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

حفاری
انتهای خبر

0
0